Džemovi

    S udjelom voća većim  od 85%  u svom sastavu Stella Croatica džemovi predstavljaju istinsku eksploziju voćnih okusa. Dodamo li još tome da se plodovi beru ručno te prirodno suše na uzavrelom jadranskom suncu, užitak će biti još i veći. A doživljaj u potpunosti zaokružen znajući da se džem kuha po tradicionalnoj recepturi koju su vrijedno čuvali naraštaji prije nas. Stella Croatica nudi paletu džemova sa maksimalnim udjelom voća u proizvodu od smokve, šljive i višnje.    Stella Croatica je zaštitni znak
    tvrtke Stella Mediterranea d.o.o.

    /